2013-05-30, 22:59 | Clojure, Programmering, Kod, Quil, Processing, Routes,

Routes 1. Clojure + Quil, 2013.
First in a series. Code will come as well.

Routes 1. Clojure + Quil, 2013.

First in a series. Code will come as well.

2 note(s).

speclj, pronounced "speckle": a TDD/BDD framework for Clojure.

2013-04-11, 14:47 | Kod, Test, BDD, Programmering, Clojure,

Ex:

(ns sample.core-spec
(:require [speclj.core :refer :all]
[sample.core :refer :all]))
(describe "Truth"
(it "is true" (should true))
(it "is not false" (should-not false)))
(run-specs)


2013-04-02, 21:21 | Python, Programmering, Kod,

Transforming Code into Beautiful, Idiomatic Python


Kanonvideo om hur Python skall se ut.


Kodkator

2013-01-18, 22:42 | Kod, Programmering, TDD, SOLID, Kata, Meetup,

Var på första tillfället av Software Craftsmanship Göteborg meetup i torsdags. Det föll sig väl då de höll till på kontoret :-)

Det var en trevlig kväll där vi parprogrammerandes genomförde en refactoring-övning (Gilded Rose, Java). Kändes nyttigt och roligt. Har studerat och uppdaterat mig mycket det senaste vad gäller metodik. Körde igenom “String calculator”-katan i python precis för att öva lite TDD.

Även beställt lite litteratur för testning; The art of software testing, 3d edition. Får hoppas den är bra. Är rätt sugen på Growing Object-Oriented Software Guided by Tests också.


Spotlight search with python example

2012-10-22, 15:15 | Python, Spotlight, Kod, Mac OS X,

Var nyfiken på hur det här fungerade, så jag knappade ihop ett exempel på hur man kan göra.


Quicksilver AppleScript to search in Spotify

2012-10-16, 20:58 | AppleScript, Spotify, Kod, Quicksilver, Mjukvara,

Knåpade ihop det här AppleScriptet till Quicksilver, för att söka i Spotify. Fungerar inte helt felfritt alltid, blir knepigt med fokus ibland. Tillräckligt för stunden.


2012-09-04, 15:22 | L-system, Projekt, Personligt, Kod, Python, Pyglet, OpenGL, Grafik,

L-systemet kan producera plantor nu då pop och push-operationerna fungerar som de skall. Har även gjort så det går att titta på varje vy individuellt.

L-systemet kan producera plantor nu då pop och push-operationerna fungerar som de skall. Har även gjort så det går att titta på varje vy individuellt.

1 note(s).

Mjukvaran i Curiosity

2012-08-07, 13:26 | Mjukvara, Rymden, Curiosity, Mars, Kod, Programmering,

En annan artikel på ämnet finns på Fast Company.

Programmeringsstandarden de följer [PDF]

1 note(s).

Clojure: kibit, a static code analyzer

2012-06-15, 09:20 | Kibit, Clojure, Kod, Mjukvara,

Kibit[1] is a simple code analysis tool (and leiningen plugin) which
someone hopefully will find interesting or useful. The purpose of the
tool is to tell its users that “Hey, There’s already a function for
that!”.

Kibit uses the core.logic[2] unifier to search for patterns of code
for which there might exist simpler functions. For example, if the
analyzer finds

    (apply concat (apply map …)

It will notify its user about the availability of `mapcat`.

Jonas

[1] https://github.com/jonase/kibit
[2] https://github.com/clojure/core.logic

Det var meetup igår för Got.clj. Temat var nätverk och sockets med Aleph. Roligt och inspirerande. Lärde mig mycket nytt som jag skall applicera på mitt l-system, hittade även kibit som skall prövas snarast.

1 note(s).

2012-06-12, 20:53 | Clojure, Kod, L-system, Personligt, Programmering, Projekt, Processing, Quil,

Fortsättning på Clojure: L-system

Några enkla former. Har inte experimenterat något alls än, utan bara prövat en del av de axiom och regler som finns på wikipedia.

1 note(s).

Clojure: L-system

2012-06-12, 08:36 | Clojure, Personligt, Kod, Quil, Programmering, Projekt,

Donat med lite Clojure igen. Får kolla upp allt hela tiden och gör förmodligen massa dumma saker. Men något blev det i alla fall; ett grundläggande L-system (wikipedia). Använder quil för grafik.


20 lines of code that will beat A/B testing every time

2012-06-01, 12:24 | Kod, Statistik, Test, Steve Hanov,

Grunnat på detta lite. Bra inlägg.


OpenFrameworks 0071 ute

2012-05-31, 16:47 | Openframeworks, Programmering, Kod, Mjukvara,

Ändringar

0071 is the most recent release. It has a lot of new features, new interfaces, and probably some new bugs too. 0071 is not 100% compatible with older projects. Please see the changelog to get an overview of the differences between versions.

(Source: createdigitalmotion.com)


bpython interpreter

2012-05-21, 08:48 | Python, Kod, Programmering, Mjukvara,

bpython is a fancy interface to the Python interpreter for Unix-like operating systems (I hear it works fine on OS X). It is released under the MIT License. It has the following features:

  • In-line syntax highlighting.
  • Readline-like autocomplete with suggestions displayed as you type.
  • Expected parameter list for any Python function.
  • "Rewind" function to pop the last line of code from memory and re-evaluate.
  • Send the code you’ve entered off to a pastebin.
  • Save the code you’ve entered to a file.
  • Auto-indentation.
  • Python 3 support.


Introducing Plumbum - Shell Combinators

2012-05-12, 13:54 | Plumbum, Python, Mjukvara, Kod, Programmering, Shell,

Python.

Plumbum was born to fill this very gap: on the one hand, be pythonic (and be backed by strong libraries), and on the other, make it all as easy and one-liner-ish by nature: use a real programming language, with a well-behaved object model and high level concepts, to achieve what you’d normally do in a shell script, with the same expressive power and wrist-handiness of the shell. I call it shell combinators, as they mimic shell syntax, but keep you pythonic.

Plumbum is actually a collection of utilities that I wrote for several separate projects, but the time has come to consolidate them into a single, production-grade library. The library provides local and remote program execution, with support for piping and IO redirection; local and remote file-system path abstraction; a programmatic command-line interface (CLI) toolkit, and numerous other utilities.

Exempel:

from plumbum import local
from plumbum.cmd import wc, ls, echo, grep
from plumbum.utils import copy, delete

delete(local.cwd // "*/*.pyc")

for fn in local.cwd / "src" // "*.py":
print wc("-l", fn)

num_of_src_lines
= (ls["-l"] | grep["\\.py"] | wc["-l"])()
echo["1"] > "/proc/sys/net/ipv4/ip_forward")()